Utbildning i HLR, D-HLR, Första Hjälpen och Barn-HLR

Vår vision är enkel: Vi vill erbjuda gratis hjärtstartare när ditt företag tar kontinuerliga utbildningar hos oss, för att se till att fler liv går att räddas vid plötsligt hjärtstopp! Känn er hjärtligt välkomna att höra av er till oss så ska vi hitta en bra utbildning för ert företag!

Läs mer

Detta får du för endast 350kr/mån


Gratis
hjärtstartare

 
Återkommande utbildningar


Underhåll och batteribyten

Säker 6 år framåt

Undersökningar visar att behovet av repetition är stort. Dessutom tillkommer ofta nya medarbetare, som också behöver utbildas. Vi har därför tagit fram en ett koncept som innebär att du är säker i 6 år framåt.

Kurser vi erbjuder

1

Hjärtstartare och HLR (D-HLR)

Vår utbildning i Hjärtstartare & HLR ger deltagaren livsviktig kunskap hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare.

Kursinnehåll:
– Kontroll av livstecken på en person
– Praktisk träning av att genomföra hjärt- och lungräddning
– Teori och praktisk träning av Hjärtstartare
– Att lägga en person i stabilt sidoläge
– Hur hanteras ett luftvägsstopp.

2

Första Hjälpen och Hjärtlungräddning

Vår utbildning i Första hjälpen & HLR ger deltagaren kunskap hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning samt hur man kontrollerar livstecken. 

Kursinnehåll:
– Kontroll av livstecken på en person
– Praktisk träning av att genomföra hjärt- och lungräddning (inklusive introduktion i hjärtstartare/AED)
– Att lägga en person i stabilt sidoläge
– Hur hanteras ett luftvägsstopp
– Lägga förband
– Rygg & Nackskador
– Brännskador
– Akut sjukdom (såsom epilepsi, diabetes, astma och allergier).

3

Första Hjälpen och HLR för barn

Oavsett om du jobbar som förskole- eller skolpersonal, alternativt ”bara” är förälder, så är det livsviktigt att veta hur du hjälper ett barn som drabbats av hjärtstopp. Vår utbildning i Hjärt- och lungräddning Barn, ger deltagaren kunskap hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning samt hur man kontrollerar livstecken på barn.

Kursinnehåll:
– Kontroll av livstecken på ett barn
– Praktisk träning av att genomföra hjärt- och lungräddning
– Att lägga ett barn i stabilt sidoläge
– Hur hanteras ett luftvägsstopp hos barn
– Hantering av andra sorters skador på barn såsom frakturer, blödningar och sjukdomsfall.

Ring oss för att boka eller få svar på frågor

Jonas Karlsson
070 717 39 21

Eller maila oss
jonas@hjartstartaresverige.se